тел. 0888 374 238
e-mail:
info@codam.net
Частна професионална гимназия
МУЛТИМЕДИЯ, КОМПЮТЪРЕН ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН И АНИМАЦИЯ
Лицензи на МОН № РД 14-107/04.07.2003 г., РД 14-137/01.11.2005 г. и РД 14-518/30.09.2008 г.

 Новини