Сайтът е в процес на изработка...
BulgarianBulgarian
ЧПГ по Мултимедия, компютърен графичен дизайн и анимация
                          Държавни зрелостни изпити
 
Заповед № РД-09-1349/31.08.2012 г. на МОМН  
    

           Държавни изпити по теория на професията

Заповед РД 09-1352 /31.08.2012 г.


         Държавни изпити по практика на професията

Заповед РД 09-1352 / 31.08.2012 г.