Сайтът е в процес на изработка...
BulgarianBulgarian
ЧПГ по Мултимедия, компютърен графичен дизайн и анимация
                                             ПРОГРАМА ERASMUS+
 
                      ключова дейност ОБРАЗОВАТЕЛНА МОБИЛНОСТ ЗА ГРАЖДАНИ 

  
Частна професионална гимназия по мултимедия, компютърен графичен дизайн и анимация спечели проект озаглавен „Приложения на компютърната графика и мултимедийните технологии” по Програма ЕРАЗЪМ+, ключова дейност: ОБРАЗОВАТЕЛНА МОБИЛНОСТ ЗА ГРАЖДАНИ. 
 
Основната цел на проекта е да се създадат условия за практическо обучение и стаж на бенефициентите на проекта в италианския изследователски център Amitié за създаване на квалифициран персонал в областта на мултимедийните технологии и компютърната графика. 
 
Съпътстващи цели: 
 
- Учениците да се запознаят със съвременните европейски тенденции в приложението на мултимедията в офлайн и уеб среди и да ги приложат на практика; 
 
- Да усъвършенстват уменията си в областта на компютърната графика, като създадат рекламни материали (плакати, брошури и др.) за европейските проекти, по които работи партньора; 
 
- Да разработят статични и динамични уеб страници, вграждайки в тях създадени по време на практиката графики, анимации, видео, мултимедия; 
 
- Да придобият умение да работят в среда на европейско партньорство; 
 
- Да се обогатят духовно и интелектуално, запознавайки се с културата и бита на италианския народ; 
 
- Да придобият ключови компетенции, за обществото на знания и учене през целия живот: умения за изследване и обработка на информация; умения за решаване на проблеми; презентационни умения; умения за изграждане и управление на екип; умения за ИКТ.  
 
В работните дни от престоя си в Италия учениците ще се занимават по 6 часа в офиса на фирмата. При провеждането на практическия стаж в партньорската организация, учениците ще участват в проектирането и реализацията на софтуерни продукти, интегриращи графични и мултимедийни елементи, които да бъдат внедрени в ежедневните дейности и разработки на Amitié. 
 
В качеството си на участник в много национални и европейски проекти Amitié има широки контакти с компании, работещи в бранша на мултимедийните и информационни технологии. Затова партньорската организация ще може да организира посещения на други фирми в Болоня, за да могат да учениците да видят и други, различни аспекти на бранша. Ще наблюдават и ще се тренират за ключови компетенции за обществото на знания и учене през целия живот: умения за изследване и обработка на информация; умения за решаване на проблеми; умения за анализ и синтез; презентационни умения; умения за изграждане и управление на екип; умения за ИКТ. 
 
В следобедните часове и в почивните дни учениците ще разгледат културните и исторически забележителности на Болоня. Придружаващият преподавател и представител на Amitié ще организират екскурзия в Болоня, посещение на научно-изследователски институт, музеи. 
 
По този начин в свободното си време бенефициентите ще могат в неформална среда да практикуват и усъвършенстват чуждоезиковите си умения. Ще се запознаят с италианската култура. 
 
Един от важните проблеми, които трябва да се решава в този проект - това е нуждата от повишаване на професионалните знания, умения и компетентности с цел изравняване на възможностите на нашите ученици с тези от ЕС, гъвкавост и конкурентност на пазара. 
 
Осъществяването на мобилността и провеждането на двуседмичен стаж в Италия ще даде възможност на младите хора да разширят своите теоретични познания и практически умения в областта на мултимедийните технологии (online и offline) и компютърната графика, и най-важното - да ги приложат в реални пазарни условия. 
 
Бенефициентите на проекта ще придобият опит за работа в динамичен екип и то в условия на интеркултурна среда. Работата в интернационален екип ще увеличи перспективите и шансовете им за плавно и лесно включване в браншовите професионалните пластове на Европа. 
 
Пребиваването в чужда държава, с различен език и култура ще предложи на младите бенефициенти възможност за културно развитие, личностен и чуждоезиков напредък, което ще спомогне за професионалното им израстване. 
 
Реализирайки проекта за мобилност, партньорите ще обучат и възпитат кадри, които ще са подготвени, както теоретично, така и практически за бъдещите предизвикателства в професионалното поприще.  
 
Бенефициентите ще придобият ключови компетенции, за обществото на знания и учене през целия живот, които са от решаващо значение за работа в международни екипи. 
 
Тези компетенции покриват: умения за изследване и обработка на информация; умения за решаване на проблеми; умения за анализ и синтез; презентационни умения; умения за изграждане и управление на екип; умения за ИКТ. 
 
Всяка проектна година между учениците от 10 и 11 клас ще бъдат избирани по 5 души като бенефициенти на проекта, както и 2 резерви, които могат да заместят някой от избраните кандидати при непредвидени обстоятелства. Изборът ще бъде въз основа на следните критерии: 
 
1. Среден успех от предходната година на обучение; 
 
2. Средна оценка от: 
 
· Компютърна графика; 
 
· Форми на анимационните технологии; 
 
· Програмиране с Java; 
 
· Проекти по периферия, мрежи и др.; 
 
3. Оценка на мотивационно есе; 
 
4. Оценка от изпит (писмен и устен) по английски език; 
 
5. Оценка от интервю за разкриване на качества като отговорност, отзивчивост, взаимопомощ и др. в непозната среда. 
 
Всеки от критериите ще се оценява по шестобалната система, като сумата от оценките ще формира общ бал (максимална стойност 30), според който ще бъдат класирани кандидатите. 
 
Селекцията ще бъде направена от комисия, включваща директор, преподавател по английски език, преподаватели по специализираните предмети в областта на компютърните технологии. Резултатите от селекцията ще бъдат изпратени на партньорската организация, съпроводени от кратка информация за профилите на всеки един от бенефициентите, техните очаквания и потребности. Едва след съгласуване между двете страни на избраните кандидати, резултатите от подбора ще бъдат обявени официално.  
 
 
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. 
 

Работата започна: 
 


На 17.04.2015г. изпратихме и втората ни група на практика Болоня:
  
  
 
28 юни 2015 
 
Пристигнахме в Рим! 
 
  
 


 29 юни 2015 

 
Вече сме в Болоня и работата започна!