Сайтът е в процес на изработка...
BulgarianBulgarian
ЧПГ по Мултимедия, компютърен графичен дизайн и анимация
                                              STENCIL 
  
STENCIL Network включва 21 партньора от 9 европейски страни: България, Германия, Гърция, Франция, Италия, Малта, Португалия, Словения и Турция. 
 
Проектът е финансиран с подкрепата на Европейската комисия по програмата "Учене през целия живот " от януари 2011 до декември 2013 г. 
 
Основните цели на проекта STENCIL Network са: 
•да подбира и популяризира иновационни практики в преподаването на научните учебни дисциплини, чрез публикуване на Годишен доклад за Състоянието на иновациите в областта на научното образование; 
•да събира на едно място преподаващите научни учебни дисциплини и да им даде възможност да споделят своя опит и да се учат взаимно чрез организиране на периодични учебни визити и семинари; 
•да разпространява материали и резултати от предишни проекти, финансирани от ЕС, както и отделни инициативи в научното образование чрез портала STENCIL и националните общности, както и чрез широка гама от дейности, като международни конференции и прояви на национално ниво; 
•да осигурява на образователните власти в съответната държава Указания и Манифест за иновационно обучение по природо-математически и естествени науки, със специален фокус върху установяването на контакти между Изследователски институти, Училища, Промишленост. 
 
Мрежата STENCIL кани учители, обучители и практици в областта на образованието по естествени науки от цяла Европа да осъществят инициатива в образованието по естествени науки, която да е вдъхновена от една от добрите практики и/или един от критериите за добри практики, описани в Годишният доклад на STENCIL за състоянието на иновациите в областта на научното образование. 
 
Конкурсът е отворен за инициативи в образованието по естествени науки: 
•занимаващи се с всеки учебен предмет, който е свързан с обучението по природни науки  
•включващи деца от всякаква възраст; 
•проведени в страни членки или кандидат членки на ЕС; 
•проведени с най-малко един клас / група от ученици по време на периода от 01/01/2012 до 01/06/2012 
•и предварително са включени в STENCIL онлайн Каталога на инициативите в образованието по естествени науки - Направете го СЕГА: Кликнете тук, за да представите своята инициатива в Каталога STENCIL! 
 
Измежду всички подадени инициативи ще бъдат избрани 10 финалиста, по една от всяка от 9-те партньорски държави и една от "останала Европа". Те ще бъдат обявени за Национални Добри Практики STENCIL 2012.  
 
Измежду 10-те STENCIL Добри Практики, членовете на STENCIL ще изберат след гласуване 2 победители от Конкурс STENCIL 2012. 
 
Двамата победители от конкурса ще имат възможност да изберат една от следните награди: 
•Комплект материали, пособия и прибори, , които да се използват в училищните дейности по естествени науки. Сумата е максимум 1.000 Евро;  
•или Грант покриващ разходите за участие във Втората Международна Конференция STENCIL, която ще се проведе в Касел, Германия през зимата на 2012. Целта е да се представи проекта победител пред международна аудитория.  
 
Конкурсът е отворен за подаване на проекти от 1ви Февруари до 1ви Юни 2012. 
Резултатите от конкурса ще бъдат публикувани на този уеб сайт до средата на Септември 2012. 
 
Как да участвате 
 
Проектите трябва да бъдат подадени по е-мейл на следните адреси - call-bulgaria@stencil-science.eu - с прикрепена задължителна документация: 
•Свалете Указания за участниците 
 
 
•Свалете Формуляр за описание 
 
  
HelpDesk 
 
За информация и подпомагане, моля посетете STENCIL Helpdesk. 
 
Форумът е достъпен на английски и на всеки от партньорските езици и Ви дава възможност да: 
•преглеждате и сваляте цялата документация за конкурса; 
•да качвате допълнителна информация за Вашата инициатива; 
•да задавате въпроси и да обменяте идеи с партньорите от STENCIL. 
 
Моля, обърнете внимание: Регистрацията е задължителна, ако искате да качвате документи и да пишете съобщения във Форума.