Сайтът е в процес на изработка...
BulgarianBulgarian
ЧПГ по Мултимедия, компютърен графичен дизайн и анимация
Акценти в обучението и организация на учебния процес 
 
Обучението се провежда по утвърдени учебни програми от МОМН и висококвалифицирани преподаватели, назначени с конкурс.