Сайтът е в процес на изработка...
BulgarianBulgarian
ЧПГ по Мултимедия, компютърен графичен дизайн и анимация
Специалност : Компютърна графика 
   
Цел на обучението: Да даде на учениците необходимите теоретични знания и практически умения в областта на технологичната и художествена компютърна графика в различни области на производството, образованието, изкуството и др. 
  
След завършване на курса на обучение учениците ще могат да:  
•Познават класическите и мултимедийните архитектури и математическите основи на компютрите; 
•Работят с персонални компютри и операционни системи към тях, периферии изградени със съвременни градивни елементи и перспективни схемни решения, бази от данни и съответните им приложни продукти; 
•Ползват презентационна и интерактивна мултимедия в локална и Интернет среда, Web дизайн, Е-приложения; 
•Създават и ползват различни CAD приложения за работа в проектантска, рекламна и производствена среда 
•Познават и използват средствата за автоматизация в производствена среда – връзка CAM и CIM; 
•Създават компютърни дву- и триизмерни графични модели и да ги анимират; 
•Работят в екип или самостоятелно и да могат да вземат правилни управленчески решения. 
  
Професионална реализация: 
 
Като специалисти по компютърен графичен дизайн в сферата на високите технологии в областта на науката, промишлеността, образованието, изкуството и др.