Сайтът е в процес на изработка...
BulgarianBulgarian
ЧПГ по Мултимедия, компютърен графичен дизайн и анимация
CISCO NETWORK ECADEMY
 
CISCO NETWORK ECADEMY към ЧПГ по Мултимедия, Компютърен графичен дизайн и Анимация предлага курсове за обучение по CCNA, ССNA Security и CCNP от академичната програма на Cisco Systems. Курсовете са с продължителност 70 учебни часа, съответно за CCNA – 4 семестъра по 72 часа, за ССNA Security – 1 семестър от 72 часа, и за CCNP – 3 семестъра по 72 часа. За да се обучават в ССNA Security и CCNP курсистите трябва да имат завършен CCNA в CISCO Академия на ЧПГ по МКГДА или в друга Cisco Академия. 
 
Обучението в Cisco Академията позволява получаване на сертификат, издаден от Cisco Systems, за всеки един от успешно защитените с финален тест модули. По същество тези сертификати са частични и осигуряват правото на курсистите да продължат обучението в следващия модул. След успешно преминаване на всички модули от курсовете на Cisco Академията, курсистите могат да положат изпит върху целия изучаван до този момент в курса материал в независима от академията организация, наречена Сертификационен център. Успешно взетият изпит осигурява сертификат, издаден от Cisco Systems, за съответното ниво на обучение, например CCNA или CCNA Security. Повсеместно ценените Cisco сертификати носят много ползи за мрежовите специалисти, техните мениджъри и за организациите, които ги наемат. Има три нива за сертификация – сътрудник (например CCNA – Cisco Certified Network Associate – Сертифициран от Cisco сътрудник за работа с мрежи), професионалист (например CCNP – Cisco Certified Network Professional – Сертифициран от Cisco професионалист за работа с мрежи) и експерт (например CCIE – Cisco Certified Internetworking Expert – Сертифициран от Cisco интернет експерт). Всяко от тези нива на сертификация може да бъде приложено за различните направления в развитието на кариера на Cisco специалист - Routing and Switching, Network Security, and Service Provider. 
 
Учебният материал се преподава на български език от сертифицирани инструктори. Помощните материали са на английски език, което предполага добро познание на техническия английски.
  
•да инсталират и конфигурират CISCO суичове и рутери, използвайки LAN и WAN интерфейси; 
 
•да подсигуряват техническа поддръжка; 
  
•да поддържат мрежите и да осигуряват тяхната сигурност; 
  
•да изпълняват основни задачи по планирането, дизайна, инстлацията, работата и поддръжката ма Ethernet и TCP/IP мрежи. 
 
 
Учебното съдържание е изразено в онлайн базирани ресурси като лекции, интерактивни упражнения, симулатори, както и система за оценяване на усвоените знания и умения. Всичко това е достъпно до всеки курсист по всяко време от бутона “Учебни материали” на главното меню. Достъпът се осъществява чрез личен акаунт, създаден за обучаемия при записването му в академията. 
 
През учебната 2012/2013 г. учениците в 10, 11 и 12 клас ще изучават предмета „ Компютърни мрежи и комуникации“ в редовна и извънкласна форма, който ще се води по професионалната програма на Cisco – CCNA (Cisco Certified Network Associate) Exploration. В учебната програма са заложени интерактивни дейности, заедно с теоретичното съдържание. Разширените лабораторни занимания в извънкласната подготовка помагат за изграждане на критично мислене и решаване на проблеми, както и насърчаване на умения на търсене и проучване.