Сайтът е в процес на изработка...
BulgarianBulgarian
ЧПГ по Мултимедия, компютърен графичен дизайн и анимация
АНГЛИЙСКИ ЕЗИКОВИ КУРСОВЕ 
 
В ЧПГ по МКГДА преподаването по английски език е застъпено изключително сериозно както в подготвителен клас, в който езикът се преподава по програма на езикова гимназия (17 часа седмично), така и през целият период на обучение на нашите ученици. В тази връзка гимназията ни разполага с висококвалифицирани преподаватели с богат опит и доказана успеваемост в подготовката на ученици и курсисти за всички нива според Европейската езикова рамка: както в курсове по общ, разговорен и бизнес английски, така и в подготвителните курсове за изпитите IELTS, FCE и CAE. 
   
От март 2012 г. ще стартират курсове за подготовка за сертификатите FCE, CAE, IELTS  
  
За детайлна информация за формата и приложението на тези сертификатни нива, за съответствието им към Общата европейска езикова рамка както и график на курсовете и цените им, моля вижте по-долу 
 
Езиковите курсове на гимназията са отворени и за външни курсисти, но учениците на гимназията се ползват с привилегията да заплащат единствено символична административна такса за курса, тъй като в подготовката на им в гимназията са заложени запознаване и практикуване на типовете задачи, включени в тези изпити. 
 
За гимназистите от 9-ти и 10-ти клас се препоръчва да се готвят за изпитa FCE, докато нивото на учениците от 11-ти и 12-ти клас предполага успешна подготовка за изпитите CAE и IELTS, които се изискват при кандидатстването в чуждестранно висше учебно заведение. 
  
Освен задължителните учебници и допълнителни материали, които не са включени в цената на курса, подготовката включва и интензивна работа с тестови материали и задачи, базирани върху съществуващия компютърен софтуер, ползван в гимназията. 
 
Брой на курсистите в група – до 16 души. Курсът стартира при минимум 5 души курсисти. Индивидуалното ниво на владеене на английски език преди началото на курса се установява с входящ тест, който ще потвърди най-подходящия курс за гимназиста. 
 
  
Информация и записване: на горепосочения адрес, info@codam.net или  
 
на GSM 0888 374 238.

 

Какво включва подготовката за сертификатните нива в Езиков център CODAM 
  
Запознаване с компонентите на изпита, изискванията и условията във всяко от тях, специфични стратегии за подход към задачите. Изпитните консултации са неразривна част от самия процес на обучение. Освен стандартната учебна система, включваща учебник, речник, CD-ROM и допълнителни граматични и лексикални упражнения, наблягаме на практикуването на много реални изпити от минали години. Обучението ни се осъществява с помощта на мултимедийни средства, които са незаменима част от съвременното изучаване на всеки чужд език. 
 
First Certificate in English (FCE) 
 
Този изпит е подходящ за онези, които желаят да притежават документ за владеене на английски на ниво над средното (В2) в ежедневни ситуации в реалния живот. FCE има пет модула: четене, писане, употреба на езика, слушане, говорене. Той е най-популярният изпит на ниво В2 в света. Валидността му е безсрочна. Хиляди световни правителствени, културни, образователни, финансови и редица други институции по света признават FCE като официален документ, удостоверяващ необходимото ниво на езикова компетентност. 
 
Цена за полагане на изпита: 
 
l На хартиен вариант: 310 лв. 
 
l На компютърен вариант: 298 лв., 
 

Какво включват отделните компоненти на изпита за FCE? 
 
1. Секция четене 
 
Продължителност: 1 час 
 
3 части, 30 въпроса, носи 20% от точките 
 
 
2. Секция – писане 
 
Продължителност: 1 час 20 мин. 
 
2 части, носи 20% от точките 
 
 
3. Секция – граматика и лексика 
 
Продължителност: 45 мин. 
 
4 части, 42 въпроса, носи 20% от точките 
 
4. Секция – слушане 
 
Продължителност: 40 мин. 
 
4 части, 30 въпроса, носи 20% от точките 
 
 
5. Секция – комуникиране 
 
Продължителност: 14 мин. 
 
4 части, носи 20% от точките 
 
 
Cambridge English: Advanced (CAE) 
 
Този изпит е подходящ за онези, които имат нужда да притежават официален сертификат за владеене на езика на високо ниво (С1), особено за кандидатстване в един от хиляди университети, държавни и международни институции и частни компании, които признават сертификата.  
 
Цена за полагане на изпита: 
 
l На хартиен вариант: 325 лв. 
 
l На компютърен вариант: 308 лв., 
 

Какво включват отделните компоненти на изпита за CAE? 
 
 
1. Секция четене 
 
Продължителност: 1 час 15 мин. 
 
4 части, 34 въпроса - носи 20% от точките 
 
 
2. Секция – писане 
 
Продължителност: 1 час 30 мин. 
 
2 части, носи 20 от точките 
 
 
3. Секция – граматика и лексика 
 
Продължителност: 50 мин. 
 
50 въпроса, носи 20% от точките 
 
 
4. Секция – слушане 
 
Продължителност: 40 мин. 
 
4 части, 30 въпроса, носи 20% от точките 

 
5. Секция – устно комуникиране 
 
Продължителност: 15 мин. за една двойка кандидати. 
 
4 части, носи 20% от точките