Сайтът е в процес на изработка...
BulgarianBulgarian
ЧПГ по Мултимедия, компютърен графичен дизайн и анимация
ЕЗИКОВА ПОДГОТОВКА:  
  
Интензивно изучаване на английски език през целия курс на обучение: 
 
- в VIII клас 17 часа седмично по програматана езиковите училища. от IX до XII клас повечето предмети от професионалната подготовка се изучават на английски език. Изучава се втори чужд език. 
 
- нивото на овладяване на езика позволява след кратки извънкласни форми полагане на сертфикационни изпити за TOEFL, FCE, CAE, CPE и IELTS Cambridge Certificate; 
 
- предлага се допълнителна специална подготовка в извънкласни форми за зрелостния изпит по Български език и литература.