Сайтът е в процес на изработка...
BulgarianBulgarian
ЧПГ по Мултимедия, компютърен графичен дизайн и анимация
Специалност : Филмов монтаж 
   
Цел на обучението: Да даде на учениците необходимите теоретични знания и практически умения в областта на видео и кино изкуство: сценарий, режисура, заснемане, озвучаване и по-специално в цифровия филмов монтаж, компютърни ефекти и мишунг. 
  
След завършване на курса на обучение учениците ще могат да:  
•Познават класическите и мултимедийните архитектури и математическите основи на компютрите; 
•Работят с персонални компютри и операционни системи към тях, периферии изградени със съвременни градивни елементи и перспективни схемни решения, бази от данни и съответните им приложни продукти; 
•Ползват презентационна и интерактивна мултимедия в локална и Интернет среда, Web дизайн, Е-приложения; 
•Помагат на операторите и режисьорите в тяхната работа; 
•Създават компютърни графични и звукови ефекти и електронни надписи; 
•Създават компютърни дву и триизмерни графични модели и да ги анимират; 
•Смесват и монтират ръчно и цифрово филмови и звукови фрагменти, цялостни клипове и филми по указания на режисьор; 
•Работят в екип или самостоятелно и да могат да вземат правилни управленчески решения. 
 
 Професионална реализация: 
 
Като асистент-оператори, асистент-режисьори, монтажисти и компютърни специалисти във всички области на рекламата, анимационното, учебното, документалното и игралното видео и кино, мултимедията и телевизията.