Сайтът е в процес на изработка...
BulgarianBulgarian
ЧПГ по Мултимедия, компютърен графичен дизайн и анимация
Специалност : Компютърна анимация 
   
Цел на обучението: Да даде на учениците необходимите теоретични знания и практически умения в областта на реклама, мултимедия, видео и кино изкуство: и по-специално в компютърната анимация, цифровия видео и филмов монтаж и компютърни ефекти. 
  
След завършване на курса на обучение учениците ще могат да:  
•Познават класическите и мултимедийните архитектури и математическите основи на компютрите; 
•Работят с персонални компютри и операционни системи към тях, периферии изградени със съвременни градивни елементи и перспективни схемни решения, бази от данни и съответните им приложни продукти; 
•Ползват презентационна и интерактивна мултимедия в локална и Интернет среда, Web дизайн, Е-приложения; 
•Създават компютърни дву- и триизмерни графични модели и да ги анимират; 
•Създават plug-ins за обработка на изображения и цифрови ефекти; 
•Създават цифрова анимация с помощта на подвижни камери, подвижно осветление и движещи се виртуални “актьори”; 
•Създават компютърни графични и звукови ефекти и електронни надписи; 
•Правят компютърен видео, кино и звуков монтаж; 
•Работят в екип или самостоятелно и да могат да вземат правилни управленчески решения. 
 
 Професионална реализация: 
 
Като компютърни специалисти, аниматори, асистент-режисьори и монтажисти в анмационното, учебното, документалното и игралното видео и кино, мултимедията и телевизията.