Сайтът е в процес на изработка...
BulgarianBulgarian
ЧПГ по Мултимедия, компютърен графичен дизайн и анимация
Сертифицирано обучение за продуктите на Microsoft Office 
   
Информационните системи играят ключова роля в почти всяка дейност, а нуждите от квалифицирани кадри растят ежедневно. Организациите искат да бъдат сигурни, че специалистите, които те назначават на работа, могат да поемат отговорности, свързани с нуждите на реалния свят, основани на новите технологии. Хората, търсещи работа, имат нужда от сертификати, които гарантират тези качества. Сертифицираното обучение позволява на професионалистите да планират, внедряват, управляват и използват тези информациони системи. 
 
75 процента от мениджърите са убедени, че хората, които притежават сертификат, имат по-голяма производителност и че сертификатите имат голямо значение за работа в колектив. 
 
Програмата за сертифицирано обучение помага на курсистите: 
 
- да увеличат качеството и производителността на работата си; 
 
- да увеличат ефективността си чрез изучаване на оптимални методи за  
решаване на технологични проблеми; 
 
- да получат допълнителни технически навици чрез практически опит от  
реалната практика; 
 
- да не изостават от променящата се технология; 
 
- да получат предимство в професионалното развитие. 
 
Продуктите на Microsoft Office съдействат за Вашия успех чрез създаване на връзки между хората, информацията и бизнес-процесите. Microsoft Office се е развил, започвайки от съвкупност от конкретни продукти, към по-всеобхватна и интегрирана система. 
 
Основни курсове 
 
Сертифицираното обучение осигурява знания за всички най-нови характеристики и продукти на Microsoft Office чрез средства за обучение, курсове, събития и други ресурси. Списъкът на курсовете включва: 

                         

Съдържание на курсовете 
 
Microsoft Word 2010 
 
Създаване на документ, форматиране на текст, форматиране на страница, въвеждане на номерация на страница, въвеждане на прекъсвания, задаване на стилове, включване на изображения и обекти в документа, проверка на правописа, разпечатване на документ, създаване на потребителски дефинирани опции и на бутони за бърз достъп, създаване на таблици, създаване на графични елементи, създаване на уеб страници, защита на документи, създаване на съдържание и на бележки под линия, създаване на текстови блокове, включване на списъци с използвана литература и цитирания в документа, въвеждане на уравнения, обединяване на документи, създаване на индекс и др.  
 
Microsoft PowerPoint 2010 
 
Управление на средата на PowerPoint, използване на изгледи на презентацията, създаване и запазване на презентация, работа с текстови полета, използване на художествен текст, въвеждане и форматиране на таблици и диаграми, анимация, включване и модифициране на изображения, фигури, художествен текст и диаграми, добавяне на видеоклипове, изображения и илюстрации, работа с коментари, модифициране на зададената схема на цветове и шрифтове, задаване на горни и долни колонтитули, подготовка на презентацията за представяне, създаване на потребителски дефинирани опции и на бутони за бърз достъп, запазване и разпечатване на презентацията и др.  
 
Microsoft Excel 2010 
 
Задаване на опциите на Excel, създаване на нова работна книга, добавяне и преместване на данни в електронната таблица, форматиране и редактиране на клетки, използване на рамки, анализ, сортиране и филтриране на списъци с данни, преглед на работната книга и използване на средствата за проверка на правописа, създаване и редактиране на диаграми, въвеждане на графични елементи, изображения, художествен текст, екрани, задаване на горни и долни колонтитули, задаване на хепервръзки, условно форматиране, използване на условни оператори, извършване на изчисления, свързване и вграждане на обекти, споделяне на работни книги, задаване на опции на Excel 2010, обработка на данните от работната книга, създаване и редактиране на наименовани области, работа с външни данни, създаване и редактиране на макроси, стартиране на макроси, задаване на различни нива на защита на работната книга и др.  
 
Microsoft Accsess 2010 
 
Основни сведения за бази данни, създаване на база данни, импортиране и експортиране на данни, създаване и управление на индекси, създаване на справки, създаване на отчети и форми, групиране и сортиране на данни в отчет, създаване и редактиране на макроси и др.  
 
                            Продължителност на обучението
 

                           

Начало на обучението:  
  
Цена на курсовете*:  
  
*Сертифицираното обучение за продуктите на Microsoft Office за учениците от частната професионална гимназия „МУЛТИМЕДИЯ, КОМПЮТЪРЕН ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН И АНИМАЦИЯ” е безплатно.