Сайтът е в процес на изработка...
BulgarianBulgarian
ЧПГ по Мултимедия, компютърен графичен дизайн и анимация
ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА 
  
Обучението се провежда по утвърдени учебни програми от МОМН и висококвалифицирани преподаватели, назначени с конкурс.