Сайтът е в процес на изработка...
BulgarianBulgarian
ЧПГ по Мултимедия, компютърен графичен дизайн и анимация
Обучение в ADOBE PHOTOSHOP  
 
Програмата на курса на ADOBE PHOTOSHOP се състои от 3 срока по 120 учебни часа. Нейната цел е да осигури на участниците знания в областта на компютърната графика и уменията, необходими за проектиране, създаване, редактиране, подготовка за печат и съхранение на различни графични обекти. Това дава възможност на курсистите да си намерят работа и да продължат своето образование и обучение в областта на мултимедията, компютърната графика и анимация. 

 
Предимства от владеенето на ADOBE PHOTOSHOP 
 
*Разработване на художествени и дизайнерски задания с най-висока степен на сложност;  
 
*Ускоряване на процеса на разработката на задачите и качеството на изпълнението им за нуждите на Вашата фирма или клиентите Ви;  
 
*Обученията в най-широко употребяваната графична среда;  
 
*Повишаване на Вашата квалификация в областта на компютърната графика; 
 
*Стандартизиране на Вашите дейности в областта на компютърната графика; 
 
*Участие в международни проекти.  
 
 
ЧПГ по МКГДА разполага с учебни зали, отговаряща на всички хардуерни и софтуерни изисквания на компютърната графика. Така курсистите в академията се обучават реални условия, максимално близки до условията на съответните ателиета и студиа. 
 
Продължителност на курсовете  
 
Начинаещи – 120 ч. 
 
Напреднали – 120 ч. 
 
За сертифициране външни – 120 ч. 
 
Сертифициране на ученици от ЧПГ – 72 ч. 
 
Курсовете се провеждат при минимум 5 души записани курсисти. Брой на курсистите – до 16 души в група. 
 
  
ЧПГ по МКГДА разполага с пет компютърни зали за провеждане на теоретичните и практическите занимания и са обзаведени снеобходимия брой компютри за всеки курсист, преподавателски компютър и мултимедиен прожектор, специализирано мрежово и комуникационно оборудване.  
 
                             
  
  
       Информация и записване: info@codam.net или на GSM 0888 374 238
 

Курс ADOBE PHOTOSHOP – за начинаещи 
 
/промоционална цена за 10 СОУ/ 
 
ученици - 150 лв.  
 
студенти - 180 лв.  
 
работещи - 230 лв.  
 

Записване: Необходимите документи за записване са попълване на регистрационна форма с личните данни и документ за внесената по банков път такса за курса.