Сайтът е в процес на изработка...
BulgarianBulgarian
ЧПГ по Мултимедия, компютърен графичен дизайн и анимация
Практика 
 
Учебната практика се провежда в специализирани учебни кабинети, оборудвани с най-съвременна компютърна техника, а призводствената в фирми като: CODAM, BMG, TELELINK, EUROHOLD, ActSoft, FColor, VIDEOGRAPHICA, UVT и др.