Сайтът е в процес на изработка...
BulgarianBulgarian
ЧПГ по Мултимедия, компютърен графичен дизайн и анимация
Прием: след VII и VIII клас по документи и събеседване. 
 
Срок на обучение: 5 години. 
 
Подаване на документи: от 20.03.2017 г. в Гимназията от 9,00 до 13,00 ч. 
 
Класиране и записване: до 30.06.2017 г. (или до 21.07.2017 г. при наличие на свободни места). 
 
Гимназията предлага професионално обучение с интензивно изучаване на английски език. Учениците получават знания и умения по най-атрактивните и най-търсени професии в областта на съвременните информационни технологии. Изучават се компютърна графика и дизайн, анимация, цифрова фотография и видео, мултимедия, компютърни игри. Пълният курс на обучение в училището дава възможност за придобиване на средно образование и трета степен на професионална квалификация.  
 
Преподавателски екип от високо квалифицирани преподаватели: професори, доценти, доктори на науките и асистенти oт ТУ-София, НБУ, НАТФИЗ, Художествена Академия, специалисти от водещи фирми и др.  
 
Авторски учебни планове и програми, консултирани с ACM SIGGRAPH (Association for Computer Machinery – Special Interest Group for Graphics, USA) и утвърдени от МОН. 
 
Европейски проекти: 
 
STENCIL – мрежа за разпространение на добри обучителни практики (2011 – 2013). 
 
LEONARDO Mobility (2013 – 2014) – организиране на ученически стажове в страните на ЕС. 
 
Създаден е „ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПАРК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ“ (2013 – 2014), който се състои от оборудвано студио за цифрово фото, видео, графика, монтаж и ефекти и две виртуални лаборатории: Microsoft Information Technologies Academy и Cisco Networking Academy. 
 
ERASMUS+ (2014-2016) - организиране на ученически стажове в страните на ЕС. 
 
Гимназията има договор с Нов български университет – специалност „Мултимедия и компютърна графика“ за прием на завършилите ученици директно във втори курс.