Сайтът е в процес на изработка...
BulgarianBulgarian
ЧПГ по Мултимедия, компютърен графичен дизайн и анимация
ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА 
 
 Провежда се по авторски учебни планове и програми, консултирани с ACM SIGGRAPH (Association for Computer Machinery – Special Interest Group for Graphics, USA) и утвърдени от МОMН. По време на обучението, в зависимост от избраната специалност, учениците получават задълбочени знания по: 
 
- класически и мултимедийни компютърни архитектури, периферия и мрежи, изградени със съвременни градивни елементи и перспективни схемни решения; 
 
- програмиране на структурни и обектно-ориентирани езици, операционни системи, бази данни и съвременни информационни и мрежови технологии; 
 
- рисуване, цветознание и структурна комбинаторика, шрифт и графичен дизайн и рисувана анимация; 
 
- режисура, операторско майсторство, компютърен монтаж и др.; 
 
- цифрова обработка на аудио, видео и фото изображения, дву- и тримерна реалистична компютърно графика, дизайн и анимация. 
 
- презентационна и интерактивна мултимедия в локална и Интернет среда, Web дизайн, Е-приложения и др. 
 
По всеки специализиран предмет се разработват индивидуални проекти по зададени теми, които отразяват решаването на конкретни практически задачи, оформят индивидуалната практическа насоченост на обучението на всеки ученик в среда близка до реалните условия. 
 
ДОПЪЛНИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА: в безплатни извънкласни форми за сертфикационни изпити на MS IT ACADEMY, CISCO ACADEMY, ADOBE PHOTOSHOP;