Сайтът е в процес на изработка...
BulgarianBulgarian
ЧПГ по Мултимедия, компютърен графичен дизайн и анимация
                                     ВЪТРЕШНИ ПРОЕКТИ 
 
 
1.През 2009 г. Частната професионална гимназия по Мултимедия, компютърен графичен дизайн и анимация сключи Рамков договор с Нов български университет за съвместно, научно приложно и технологично сътрудничество. В договора бяха залегнали задачи като създаване на съвместни програми и курсове, разработка на интерактивни форми за обучение, обмен на добри практики в приложните и научно изследователски елементи на обучението и др. 

2.През 2011 г. бе сключен нов Рамков договор за образователно сътрудничество между Нов български университет и Частната професионална гимназия по Мултимедия, компютърен графичен дизайн и анимация. Съгласно договора НБУ предоставя правото на учениците, успешнно завършили Гимназията да продължат образованието си като редовни студенти в програма „Мултимедия и компютърна графика“, наследник на програма „Компютърни медийни технологии“. Учениците, приети според условията на този договор започват своето обучение във втора програмна година (трети семестър).